Algemeen
Zeelandwijzer.nl, hierna te noemen Zeelandwijzer, verleent u hierbij toegang tot www.zeelandwijzer.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zeelandwijzer en derden zijn aangeleverd. Zeelandwijzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zeelandwijzer.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Zeelandwijzer doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeelandwijzer.  Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zeelandwijzer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Disclaimer voor www.zeelandwijzer.nl